ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพุทธรังษี เขตอิงเกอ นิวไทเป ไต้หวัน โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในไต้หวัน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. สำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และทำบุญ

กิจกรรมทำบุญดังกล่าวประกอบไปด้วยการการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ การถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ ได้นำผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการมีร่วมรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม