ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพุทธรังษี เขตอิงเกอ นิวไทเป ไต้หวันโดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัว และชุมชนไทยในไต้หวัน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 
                ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. สำนักงานการค้าฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีผู้อำนวยการใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมงานร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถ้อยคำถวายพระพร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนชาวไทยและไต้หวันในบริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
 
                ทั้งนี้ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชาวไทยในไต้หวันและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 14.00-16.00 น. (แต่งกายชุดสุภาพ)