ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์สรุปการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์สรุปการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชวนรับชมวีดิทัศน์สรุปการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ที่ https://www.thaigov.go.th/vdo/contents/views/3758