ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 
จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจัดกิจกรรมโรงทานแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนชาวไทยและไต้หวันในบริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง 
นอกจากนี้ สำนักงานการค้าฯ ยังได้เปิดให้ประชาชนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานการค้าฯ ไทเป และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการมอบของใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมเด็ก นมผง ของเล่นเด็ก ฯลฯ แก่ The Garden of Mercy Foundation ซึ่งเป็นสถานที่รับเลี้ยงทารกที่ติดเชื้อ HIV แห่งแรกของไต้หวันอีกด้วย