ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ร่วมกับวัดพุทธรังษีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 
           จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ สำนักงานการค้าฯ ยังได้เปิดให้ประชาชนไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานการค้าฯ ไทเปด้วย และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ นำหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อม นมผง ของเล่นเด็ก ฯลฯ ให้กับ Child Welfare League Foundation ของไต้หวัน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มุ่งส่งเสริมสวัสดิการเด็กมาเป็นเวลานาน โดยให้ความช่วยเหลือในด้านการหาเด็กที่สูญหาย ให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้คำปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น