ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : กิจกรรมบำเพ็ญสาธาณประโยชน์จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : กิจกรรมบำเพ็ญสาธาณประโยชน์จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย นำข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่และครอบครัว ร่วมกับ โรงเรียนโยคะ Origin Yoga & Wellness และชาวท้องถิ่นที่สนใจ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดไป๋ซาวัน  เขตนิวไทเป