ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘Welcome TTT Society-Year End Party’ เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับปีใหม่แก่สมาชิก TTT ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป แห่งใหม่ (駐泰王國貿易經濟代表處)  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘Welcome TTT Society-Year End Party’ เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับปีใหม่แก่สมาชิก TTT ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป แห่งใหม่ (駐泰王國貿易經濟代表處)

     เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอญ. สนง. การค้าฯ และข้าราชการ สนง. การค้าฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำครั้งที่ 70 ของ TTT Society และเป็นการเลี้ยงในโอกาสส่งท้ายปี 2562 (Welcome TTT Society-Year End Party) แก่สมาชิก TTT Society  ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจไต้หวันที่ลงทุนประเทศไทย และกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในไต้หวัน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 ราย เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และใช้โอกาสนี้พบปะหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย - ไต้หวัน ซึ่งงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้เป็นการจัดงานที่มีสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่ที่ TTT Society เคยจัดมา

     ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสมาชิก TTT Society ที่เป็นเครือข่ายสำคัญซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของสำนักงานการค้า ฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าในอนาคตก็จะคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวันที่ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ พร้อมอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

     จากนั้น นาย Kevin Lee, Executive Vice President, Namchow Group ประธาน TTT Society ได้เป็นตัวแทนสมาชิก TTT Society  กล่าวขอบคุณ เนื่องจากการจัดงานพบปะกันในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในด้านแลกเปลี่ยนธุรกิจด้านต่าง ๆ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจและเครือข่ายสำคัญสำหรับการลงทุนในไทย โดยนาย Kevin  เห็นด้วยกับผู้อำนวยการใหญ่ฯ เกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-ไต้หวันที่มีมายาวนาน และจำเป็นต้องผลักดันนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-ไต้หวันในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้  การรักษากลุ่มเครือข่ายสมาชิก TTT Society ที่มีมายาวนานกว่า 12 ปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานการค้าฯ จะเป็นสะพานเชื่อมในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทย – ไต้หวันต่อไป พร้อมอวยพรให้ผู้เข้าร่วมเจริญรุ่งเรือง

     นอกจากนี้ นาย Walter M. S. Yeh, President & CEO, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอิทธิพลสูงสุดในการผลักดันการลงทุนใน ตปท. ของไต้หวันได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไต้หวันได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นผ่านงานเลี้ยงอาหารค่ำในครั้งนี้ และเนื่องจากในขณะนี้ รัฐบาลไต้หวันได้ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายด้านความร่วมมือทางการค้า ทั้งสองฝ่ายจึงควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน

ในตอนท้าย ผอญ. ได้แสดงความพร้อมที่จะให้ TTT Society ได้ใช้สถานที่ของ สนง. เป็นสถานที่พบปะและจัดเลี้ยงโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยและกำหนดงานเลี้ยงครั้งต่อไปในวันที่ 11 ก.พ. 2563 ทั้งนี้ งานเลี้ยงของ TTT Society กำหนดจัดทุก 2 เดือน/ครั้ง ในวันอังคารที่ 2 ของเดือนที่กำหนดจัดเลี้ยง