ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-----------
สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลศตมวาร (ครบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ วัดพุทธรังษี ตั้งอยู่เลขที่ 167 ถนนหย่งเหอ เขตอิงเกอ นิวไทเป ในการนี้ สำนักงานการค้าฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลดังกล่าว
(รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ