ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตไทยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลัยหมิงฉวน  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตไทยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลัยหมิงฉวน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิตไทย จำนวน 3 คน ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาหมิงฉวน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหมิงฉวน

มหาวิทยาลัยหมิงฉวนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1957 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน โดยแบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตไทเป เถาหยวน และจินเหมิน ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติศึกษาในมหาวิทยาลัยหมิงฉวน 805 คน โดยเป็นนักศึกษาไทย 22 คน