ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ ได้พบกับ Ms. Shu-hsien Tseng อธิบดีห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน เพื่อมอบหนังสือชื่อ "Report Regarding Some Aspects of the Situation in Nanking" โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (นายต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูตไทยคนสุดท้ายที่ประจำการ ณ กรุงหนานกิง ในปี ค.ศ. 1949 ให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน รวมถึงได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเก็บรักษาเป็นข้อมูลในห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน