ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2560 (Thai Film Festival 2017)" ในไต้หวัน ณ โรงภาพยนตร์ SPOT Huashan โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน และการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท M39 และบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

                        สำนักงานการค้าฯ ได้คัดสรรภาพยนตร์ไทยคุณภาพหลากหลายแนวซึ่งเป็นที่นิยมจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. Thailand Only ภาพยนตร์ตลก เรื่องราวของแก๊งที่มารับงานไกด์ พานักท่องเที่ยวจีนเที่ยวประเทศไทย  2. นายทองดี ฟันขาว ภาพยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษผู้พลีชีพปกป้องบ้านเมือง 3. ขุนพันธ์ ภาพยนตร์ชีวประวัติของนายตำรวจที่ทุ่มเทให้กับการปราบโจรผู้ร้าย  4. จำเนียร       วิเวียน โตมร ภาพยนตร์ตลกสนุกสนาน เรื่องราววุ่น ๆ ของสาวโสดที่เชื่อเรื่องโชคและดวงชะตากับการมองหาความรัก  และ 5. มหาลัยเที่ยงคืน ภาพยนตร์ตลกสยองขวัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิญญาณนักศึกษาที่เสียชีวิตก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันได้รับชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตลอด 4 วันของการจัดฉายภาพยนตร์ไทยทั้ง 5 เรื่องได้รับการตอบรับจากแฟนภาพยนตร์ชาวไต้หวันเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าแถวขอรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตลอดทั้งวัน ทุกรอบรวมแล้วมีผู้เข้าชมภาพยนตร์ทั้งสิ้นกว่า 3,500 คน โดยชาวไต้หวันจำนวนมากได้แสดงความขอบคุณสำนักงานการค้าฯ ที่ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยและคนไทยมากขึ้น เนื่องจากชาวไต้หวันชื่นชอบภาพยนตร์ไทย ซึ่งมีแนวคิดสร้างสรรค์และผลิตภาพยนตร์มีคุณภาพ จึงอยากให้ทางการไทยนำภาพยนตร์ไทยมาจัดฉายให้มากขึ้นและขยายระยะเวลาของการจัดงานเทศกาลให้นานกว่าเดิม และหากเป็นไปได้ ชาวไต้หวันประสงค์ให้จัดในเมืองอื่นๆ ของไต้หวันด้วย เพื่อสร้างการรับรู้วัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชาวไต้หวันในเมืองอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง

            การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560 นี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินนโยบายการรุกในการทูตเชิงวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของรัฐบาลไต้หวันในปัจจุบัน เป็นการแลกเปลี่ยนและกระชับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย - ไต้หวัน เพ่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างประชาชนสองฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นด้วย