ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลไทยประจำปี 2560 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลไทยประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลไทย 2560 (Thai Festival 2017)" ณ ลานสนามหญ้าหลัง Huashan Creative Park โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และการสนับสนุนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท CP Group บริษัท Namchow Group ธนาคารกรุงเทพ สาขาไทเป บริษัท Boonrawd Trading International Co., Ltd. สายการบิน Nokscoot สายการบิน Tiger Air และทีมประเทศไทยในไต้หวัน ภายในงานฯ มีการออกร้านของร้านค้าและบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย มวยไทย อาหารและเครื่องดื่มไทย สินค้าและบริการของไทย การท่องเที่ยวไทย สายการบิน และอื่น ๆ กว่า 60 บูธ ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่มาจากประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้เลือกซื้อเลือกชมกันอย่างจุใจ ตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละร้านกันอย่างเพลิดเพลินตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ บนเวทียังมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัลและจับฉลาก รวมทั้งมีการจับสลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ไทเป - กรุงเทพฯ จำนวน 6 ใบ นอกจากนี้ บนเวทียังมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง ได้แก่ การสาธิตครัวไทย การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงดนตรีโดยวง "เดอะแบงค์" และ วง MFF ASA 85 ทำดีเพื่อพ่อหลวง การสาธิตนวดแผนไทย การเต้นรำแบบประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงรำไทยของชาวไทยในไต้หวัน การเล่นดนตรีไทย การแสดงของมูลนิธิฉือจี้ และที่สำคัญที่สุดของงานฯ ในปีนี้คือ การแสดง 4 ภาค ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่บินตรงจากประเทศไทยมาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานรับชม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

           การจัดงานฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันรู้จักดียิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานการค้าฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานฯ พื้นที่จัดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นคึกคักและสนุกสนานในบรรยากาศแบบไทย ๆ  โดยตลอดเทศกาลมีชาวไทย ชาวไต้หวัน ตลอดจนชาวต่างชาติในไต้หวัน เข้าชมงานฯ กว่า 30,000 คน และจากการทำแบบสอบถามผู้มาร่วมงาน ล้วนมีความเห็นว่า บรรยากาศของเทศกาลฯ เป็นไปอย่างสนุกสนานและชื่นชอบความเป็นไทย เสมือนนำประเทศไทยในทุกมิติมาไว้ในงาน และประสงค์ให้สำนักงานการค้าฯ จัดงานเทศกาลไทยทุกปี หากเป็นไปได้ประสงค์ให้จัดที่เมืองอื่น ๆ ด้วย

                การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2560 เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาชาวต่างชาติ และเป็นการดำเนินการทางการทูตเชิงรุกเพื่อสร้างความนิยมไทยในหมู่คนไต้หวันให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - ไต้หวันต่อไป