ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย

 

โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย

             

            เมื่อระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ได้เป็นหัวหน้าคณะนำบุคคลชั้นนำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไต้หวัน 2 คน คือ นาย Frank Chen นายกสมาคม Taiwan Film-related Creative Industries Associationและ ดร. Chen Pin Chuan, CEO of Taiwan FilmInstituteพร้อมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงและภาพยนตร์ของไต้หวันอีก 3 คนได้แก่ นาย Michael Mai นักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนาย Jamie Chang หัวหน้าฝ่ายภาพยนตร์ สำนักข่าว Apple Daily  และ นาย Bruce Yang นักข่าวสำนักข่าว Liberty Times  เดินทางไปประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของไทย             ตลอดจนรับทราบถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนมาตรการจูงใจสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์

            โดยรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้นำคณะเยี่ยมคารวะนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอรับฟังนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชั้นนำในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นตลาดกลางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ที่เอเชียและของโลก ผ่านการส่งเสริมธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์กับต่างประเทศ และในระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ คณะฯ ยังได้พบปะหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมและคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว ประธานคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ นายกสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อให้ทั้งฝ่ายไทยและไต้หวันได้ใช้โอกาสดังกล่าวทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาพยนตร์ระหว่างกัน

            ส่วนในภาคเอกชน รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมและพบหารือกับผู้บริหารของบริษัทชั้นนำของไทยด้านภาพยนตร์และบันเทิง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1.      บริษัท กันตนา กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของไทย

2.      บริษัท GDH 559 จำกัด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง "ฉลาดเกมส์โกง" ซึ่งได้รับความนิยมและกล่าวถึงอย่างมากของผู้ชมในไต้หวัน

3.      บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตละคร เกมส์โชว์ วาไรตี้ ให้แก่ช่องวัน 31

4.      The Studio Park Thailand เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่กว่า 220 ไร่

             ผู้แทนสื่อมวลชนไต้หวันที่ร่วมคณะมาในครั้งนี้ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกตะลึงและทึ่งในความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของไทย และเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของภาคเอกชนไทยโดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย เป็นกุญแจสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของภูมิภาคเอเชีย

              การนำคณะจากไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเพื่อต่อย่อจากการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่ไทเปเมื่อวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2560ที่สำนักงานฯ ได้นำภาพยนตร์ไทยจำนวน 5 เรื่องมาฉายให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันได้รับชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

หมายเหตุ  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านบทความที่เขียนโดยนาย Jamie Chang และการให้สัมภาษณ์ของ

นาย Michael Mai ได้ทาง website

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/entertainment/20170729/1170929/

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/entertainment/20170730/1171556/

http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170802/1173531/

https://www.youtube.com/watch?v=TL_C4FoHHW4&feature=youtube