ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานการค้าฯ โดยมีนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารทีมประเทศไทยประจำไต้หวัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานไทยต่างๆ ในไต้หวัน ผู้แทนจากสมาคมคนไทยในไต้หวัน ศูนย์เพื่อนไทยในไต้หวัน ศูนย์ Hope Worker Center ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขาไทเป และชุมชนชาวไทยในไต้หวัน เข้าร่วมประมาณ 60 คน

            ประธานในพิธีได้เป็นผู้แทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้สำนักงานการค้าฯ ได้เปิดให้ชาวไทยในไต้หวันร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลมาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560