ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะเข้าพบรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะเข้าพบรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ รวม 9 คน ได้เข้าพบนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อหารือข้อราชการกับรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ โดยมีนางลัพธวรรณ วอลช์ ผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงาน ไทเป และนายทศพล สุมานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงาน ไทเป และนางสุขพักตร์ บาร์เนท หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองคนไทย สำนักงานการค้าฯ เข้าร่วมหารือด้วย

            ทั้งนี้ คณะกรมการจัดหางานมีกำหนดตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในไต้หวัน ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2560 โดยได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ โรงงาน Taiwan Wacoal Co., Ltd. โรงงาน Federal Corporation Ltd. บริษัท Goang Hann Enterprise เขตหย่งคัง เมืองไถหนาน บริษัท Hua Yong Machine เขตฟ่งซัน บริษัท Nan Liu Enterprise จำกัด เขตเฉี่ยวโถว รวมถึงได้เยี่ยมแรงงานไทยที่ป่วยเป็นอัมพาต  ณ โรงพยาบาลฉางเกิง หลินโข่วอีกด้วย