ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ภาพบรรยากาศ การมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ทีมประเทศไทย ข้าราช การ พร้อมครอบครัวและเจ้าหน้าที่สำนักงานไทยในไต้หวัน ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ภาพบรรยากาศ การมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ทีมประเทศไทย ข้าราช การ พร้อมครอบครัวและเจ้าหน้าที่สำนักงานไทยในไต้หวัน