ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีจุดเทียนชนวนและดอกไม้จันทน์จากหีบเพลิงพระราชทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีจุดเทียนชนวนและดอกไม้จันทน์จากหีบเพลิงพระราชทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดพิธีจุดเทียนชนวนและดอกไม้จันทน์จากหีบเพลิงพระราชทานและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย โดยมีนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารทีมประเทศไทยประจำไต้หวัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานไทยต่าง ๆ ในไต้หวัน จิตอาสาเฉพาะกิจฯ และประชาชนชาวไทยในไต้หวัน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

พิธีจุดเทียนชนวนและดอกไม้จันทน์จากหีบเพลิงพระราชทานเริ่มขึ้นในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจุดหีบเพลิงพระราชทานโดยอ้างอิงเวลาจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากประเทศไทย หลังจากนั้น ประธานจึงได้นำคณะข้าราชการพร้อมครอบครัว เจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานไทยต่าง ๆ ในไต้หวัน และประชาชนชาวไทย     เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานการค้าฯ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและ     พระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ในประเทศไทยด้วย

นอกจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างพระราชพิธีแล้ว ยังมีจิตอาสาเฉพาะกิจฯคอยอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินพิธีในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ดูแลความเรียบร้อยของแถวก่อนเข้าสู่ห้องทำพิธี และทำอาหารกล่องมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวไทยที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ด้วย ซึ่งสำนักงานการค้าฯ ขอขอบคุณจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนพิธีการผ่านไปด้วยความราบรื่นและสมพระเกียรติ

สามารถรับชมวิดีทัศน์ของพิธีฯ ได้ที่  https://goo.gl/29aStv