ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมีนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารทีมประเทศไทยประจำไต้หวัน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานไทยต่าง ๆ ในไต้หวัน เข้าร่วมประมาณ 100 คน

            พิธีทางศาสนาดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 15.00 น. โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเป็นการสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 10 รูป การแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับความอดทนและความเพียรของนักปราชญ์ ซึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาและคำสรรเสริญ โดยมุ่งความสำเร็จ  ในงานที่มาจากการกระทำความเพียรด้วยจิตที่มุ่งมั่นและอดทน ซึ่งข้อคิดดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของ        พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั่วไป จากนั้นประธาน  และผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระเทศน์ และได้ถวายเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป หลังจากพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้ว ผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลด้วย 

สามารถรับชมวิดีทัศน์ของพิธีฯ ได้ที่  https://goo.gl/29aStv