ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 น.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีในงานเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ณ        สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวในพิธีว่ารู้สึกยินดีที่จะได้เห็นชาวไต้หวันและชาวไทยมีโอกาสเดินทางไปมาหากันด้วยทางเลือกที่สะดวกและหลากหลายมากยิ่งขึ้น การไปมาหาสู่ระหว่างกันผ่านการท่องเที่ยว การศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนี้ จะทำให้สองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น สำหรับการท่องเที่ยวนั้น ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางไปประเทศไทยสูงถึงราว 500,000 คน/ปี และจากการที่ไต้หวันได้ยกเว้นการตรวจลงตราให้กับประเทศไทย ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดนั้น  ส่งผลให้ปี 2559          มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาไต้หวันประมาณ 195,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558  ถึงร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังคาดหมายด้วยว่า ในปี  2560 จะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาไต้หวันถึงประมาณ 300,000 คน ซึ่งสายการบินที่ทำการบินระหว่างไทย - ไต้หวัน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้โดยสารจำนวนมากที่ต้องการเดินทางไปมาหาสู่กันดังกล่าว ดังนั้น การเปิดเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - ไทเป ของไทยไลอ้อนแอร์ในครั้งนี้ จึงนับเป็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินอย่างถูกที่และถูกเวลา

          ไทยไลอ้อนแอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นสายการบินที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างสายการบิน ไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย ฐานการบินหลักตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินไป - กลับ จากกรุงเทพฯ - ไทเป ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป วันละ 1 เที่ยวบิน