ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป จัดงาน Amazing Thailand Road Show in Taipei 2017 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป จัดงาน Amazing Thailand Road Show in Taipei 2017

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางสุขพักตร์ บาร์เนท หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าร่วมงาน  Amazing Thailand Road Show in Taipei 2017 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป ณ โรงแรม W Hotel Taipei โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนธุรกิจนำเที่ยวของไต้หวันพบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยในลักษณะผู้ซื้อพบผู้ขาย (business matching)  

                        ในงานดังกล่าว มีผู้ประกอบการจากประเทศไทย 40 รายเข้าร่วมงานจากหลากหลายสาขา ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม สายการบิน และมีตัวแทนธุรกิจนำเที่ยวของไต้หวันลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 100 คน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งเจรจาเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกด้วย