ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : พิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รอง ผอญ. รษก. ผอญ.ได้เป็นประธานในงานพิธีมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติ โดย สนร. ไทเป ร่วมกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ให้กับแรงงานไทยและคนไทยในไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร Yami Cook โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารไทย และมีโอกาสนำไปพัฒนาอาชีพ การทำงาน รวมทั้งเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของคุณภาพร้านอาหารไทยในไต้หวันให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น มีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 28 คน 
ซึ่ง รอง ผอญ. รษก. ผอญ. ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบหนังสือรับรองในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และได้แนะนำให้ผู้ผ่านการทดสอบรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมและพัฒนาฝีมือต่อยอดจากโครงการดังกล่าว และ สนง. การค้าฯ พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในด้านอาหาร เพื่อให้ชาวไต้หวันได้รู้จักอาหารไทยที่เป็นไทยแท้ ที่กลุ่มอาจดำเนินต่อไป  ในอนาคตด้วย

     การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องเข้าทดสอบทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย 3 ท่านคือ นางวันเพ็ญ สีแก้วเขียว และนางจงจิตต์ พันธ์เขตรการ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ผศ. พงษ์ศักดิ์                                    ทรงพระนาม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขา  ผู้ประกอบอาหารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และการปรุงอาหารไทย อาทิ ผัดไท และต้มยำกุ้ง จากวัตถุดิบธรรมชาติโดยไม่มีผงแต่งกลิ่น/รส สังเคราะห์ เป็นต้น