ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว เที่ยวบินของการบินไทย ดรีมไลเนอร์ 787-9  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป- กรุงเทพฯ  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว เที่ยวบินของการบินไทย ดรีมไลเนอร์ 787-9 เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป- กรุงเทพฯ

รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว เที่ยวบินของการบินไทย ดรีมไลเนอร์ 787-9  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป- กรุงเทพฯ

 

            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 น.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีในงานเปิดตัวเที่ยวบินใหม่ เส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป ของสายการบินไทย “Dreaming in the Sky" ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ไทเป ซึ่งสายการบินไทยได้นำเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ ทำการบินสู่ไทเป โดยในงานดังกล่าวมีนายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน และมีนายวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ และนายวิชญ์ กิจจาทร ผู้จัดการทั่วไปบริษัท การบินไทยฯ ประจำไต้หวัน เข้าร่วมด้วย
          รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวในพิธีว่ารู้สึกยินดีที่จะได้เห็นชาวไต้หวันและชาวไทยมีโอกาสเดินทางไปมาหากันด้วยทางเลือกที่สะดวกและหลากหลายมากยิ่งขึ้น                ผ่านการบริการด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายของสายการบินไทย เพราะแม้ปัจจุบัน จะมีสายการบินมากกว่า 10 เที่ยวบิน/วัน ให้บริการการบินเส้นทางกรุงเทพฯ - ไทเป แต่ก็ยัง                 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางไปประเทศไทยสูงถึงราว 500,000 คน/ปี และหลังจากที่รัฐบาลไต้หวันได้ยกเว้นการตรวจลงตราให้กับประเทศไทยตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่นั้น ก็ส่งผลให้ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาไต้หวันประมาณ 195,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558  ถึงร้อยละ 60 นอกจากนี้ ยังคาดหมายด้วยว่า ในปี  2560 จะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาไต้หวันถึงประมาณ 300,000 คน ดังนั้น การเปิดเที่ยวบินที่สามเพิ่มเติมในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ไทเป ของสายการบินไทยในครั้งนี้ จึงนับเป็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินอย่างถูกที่และถูกเวลา

            ทั้งนี้ เครื่องบินโบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ดังกล่าว เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความทันสมัย โดยจะให้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ - ไทเป เที่ยวบิน TG632 กรุงเทพฯ-ไทเป และเที่ยวบิน TG633 ไทเป-กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยปัจจุบันการบินไทยทำการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป รวม 20 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่ง “ไทเป” ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางบินที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของการบินไทยที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากและมีการแข่งขันทางการตลาดสูง