ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : อธิบดีกรมการจัดหางานหารือข้อราชการกับรองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : อธิบดีกรมการจัดหางานหารือข้อราชการกับรองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมคณะฯ และนายทศพล สุมานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงาน ไทเป ได้เข้าเยี่ยม พร้อมหารือข้อราชการกับ น.ส.สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยได้หารือประเด็นต่าง ๆ อาทิ กฏระเบียบแรงงานของไต้หวัน สวัสดิการแรงงานต่างชาติ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่แรงงานไทยประสบ และวิธีแก้ไข นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการได้แจ้งข้อมูลที่ สนง.การค้าฯ ได้รับจากการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยคดีแก๊ง call center ซึ่งถูกจับที่ไต้หวันเมื่อเดือนตุลาคม 2560 อีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงานการค้าฯ กรมการจัดหางาน และสำนักงานแรงงาน ไทเป จะประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยต่อไป