ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยบริจาคเงิน 2 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองฮวาเหลียน ไต้หวัน (Thailand Trade and Economic Office rendered donation to the people of Hualien County affected by the earthquake.) ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยบริจาคเงิน 2 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองฮวาเหลียน ไต้หวัน (Thailand Trade and Economic Office rendered donation to the people of Hualien County affected by the earthquake.)

   
    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ในนามของประชาชนชาวไทย ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท หรือเท่ากับ 1,861,781.66 ดอลลาร์ไต้หวัน ให้แก่นายฟู่ คุน ฉี ผู้ว่าการเมืองฮวาเหลียน      เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยชาวไต้หวันจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4  ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เมืองฮวาเหลียน ภาคตะวันออกของไต้หวัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 10 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 272 ราย อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
    รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งว่าประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้
     ในโอกาสนี้ นายฟู่ คุน ฉี ผู้ว่าการเมืองฮวาเหลียน ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำนักงานการค้าฯ รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่มีไมตรีจิตให้ความช่วยเหลือแก่ไต้หวัน 
 
 
 On February 28th, 2018, Miss Suree Trairatananukul, Deputy Executive Director, Acting Executive Director of Thailand Trade and Economic Office, made a trip to Hualien to meet with Mr. Fu Kun Chi, Magistrate of Hualien County, and forward the donation of 2,000,000 Thai baht (or 1,861,781.66 NTD), on behalf of the Office and Thai people, to support its ongoing humanitarian operations in the areas affected by the large earthquake on February 6th 2018 which caused 10 death, 272 injuries, destruction of houses and infrastructure.
 The Deputy Executive Director, Acting Executive Director, has also conveyed the deepest condolences and sympathy to those effected, and expressed readiness to offer assistances during these difficult times.
 Mr. Fu Kun Chi, Magistrate of Hualien County expressed his appreciation to the Thailand Trade and Economic Office and the Thai people for the support and assistance.