ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลไทย 2561 จบลงด้วยความประทับใจ และสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากเป็นประวัติการณ์ ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลไทย 2561 จบลงด้วยความประทับใจ และสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากเป็นประวัติการณ์

               เมื่อวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ด้วยความร่วมมือจากเทศบาลนครไทเปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานไทเป และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากบริษัท CP Group บริษัท Namchow Group บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท Boonrawd Trading International Co., Ltd. และธนาคารกรุงเทพ สาขาไทเป ตลอดจนหน่วยงานทีมประเทศไทยในไต้หวัน จัดงาน "เทศกาลไทย 2561 (Thai Festival 2018)" ณ ลาน Champs Elysees (ลานระหว่างห้างสรรพสินค้า Shinkong Mitsukoshi ตึก A8 และ Breeze Center เขต Xinyi ไทเป) ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางไทเป โดยภายในงานฯ มีการเชิญร้านค้าที่มาจากประเทศไทยกว่า 30 ราย ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล อาทิ เครื่องประดับ เสื้อผ้าแฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม อาหารและเครื่องดื่มไทย สินค้าและบริการของไทย การท่องเที่ยวไทย สายการบิน และอื่นๆ และบริษัทไต้หวันที่นำเข้าสินค้าไทย   รวมทั้งสิ้นกว่า 60 ร้าน ให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้เลือกซื้อและชม อีกทั้งการนำเสนอวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัย การทำขนมไทย การสาธิตชุดไทย การวาดถ้วยเบญจรงค์ การสาธิตเย็บกระทงใบตอง   ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวไต้หวันที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก          

               นอกจากนี้ บนเวทียังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การร่วมสนุกตอบคำถามชิงของรางวัล รวมทั้งมีการจับสลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ไทเป - กรุงเทพฯ จากสายการบินต่าง ๆ จำนวน 5 ใบ สินค้าและของที่ระลึกอีกจำนวนมาก ทั้งยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยอันหลากหลายบนเวทีกว่า 20 รายการ ได้แก่ การแสดงศิลปะไทย    จากสถาบันพัฒนศิลป์ การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงไทย การสาธิตทำอาหารไทย     และที่สำคัญที่สุดซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของงานฯ ในปีนี้คือ สนง. การค้าฯ ได้เชิญวง Jazz of Siam นำโดยขุนอินมือระนาดเอก ที่จะมาแสดงลีลาบรรเลงเพลงระนาดแบบไทยร่วมสมัยผสมผสานกับเพลงแจ๊สให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเทศกาลให้ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้รับชมรับฟังกันอย่างจุใจ ด้วยเอกลักษณ์ของการใช้เครื่องดนตรีไทยประยุกต์เข้ากับดนตรีสากลได้อย่างลงตัว จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ เป็นอย่างมาก

               สำนักงานการค้าฯ จัดงานเทศกาลไทย 2561 ในรูปแบบดังกล่าวเป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอประเทศไทยแบบหลากหลายและครอบคลุมมิติต่างๆ รอบด้าน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความนิยมไทย  ในไต้หวันในทุกมิติ ให้เป็นตัวนำในการขยายตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไต้หวันได้เข้าใจและเล็งเห็นศักยภาพ / จุดเด่นของประเทศไทยในด้านต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้   ชาวไต้หวันได้รู้จักกับวัฒนธรรมไทยจากหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนับว่าการจัดงานฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงานฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน โดยตลอดเทศกาลมีชาวไต้หวันตลอดจนชาวต่างชาติในไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมงานฯ กว่า 80,000 คน