ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ ร่วมหารือกับนักธุรกิจ/นักวิชาการภาคใต้ของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ ร่วมหารือกับนักธุรกิจ/นักวิชาการภาคใต้ของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง

          เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และคณะร่วมหารือกับนักธุรกิจและนักวิชาการภาคใต้ของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างไทย - ไต้หวัน อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรมืออาชีพ การลงทุนในไทย การสร้างความร่วมมือด้านการค้า การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นต้น  

          ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้กล่าวในช่วงระหว่างการหารือว่า "นโยบาย One Belt One Road ของจีน รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย จะส่งผลให้มีผู้ประกอบการจากทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนที่ไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานของไทยยังมีโอกาสที่จะสามารถเติบโตได้อีกในภายภาคหน้า  ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีต่อทุกฝ่าย รวมถึงไต้หวันที่จะมีโอกาสด้านการร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับไทยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

            ไทย-ไต้หวันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนาน โดยนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) จะเป็นสะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์และจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เหมาะแก่ความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาและด้านการค้า โดยที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไต้หวัน SMEs เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยเป็นจำนวนมาก

            ในด้านการศึกษานั้น ไต้หวันถือเป็นแหล่งความรู้ทางด้านภาษาจีนที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่แท้จริง ซึ่งในอนาคตหวังว่าไต้หวันจะมีความร่วมมือกับทางไทยในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เกษตรกร รวมถึงบุคลากรมืออาชีพในด้านต่าง ๆ

            นอกจากนี้ ทาง สนง.การค้าฯ อยู่ระหว่างพัฒนากระบวนการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไต้หวันที่จะมาท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย"

            หลังการหารือ บริษัทจิ้วเจิ้นหนาน (JIU ZHEN NAN FOODS  CO.,LTD.)  บริษัทไต้หวันผู้ผลิตขนมและของฝากที่มีประวัติการก่อตั้งยาวนานกว่า 129 ปี  ได้ต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ฯ และคณะ โดยพาเยี่ยมชมโรงงานทำขนมของบริษัท รวมถึงได้เชิญให้ผู้อำนวยการใหญ่ฯ และคณะ ลองทำขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเขียว (綠豆椪) นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงโอกาสในการร่วมมือด้านการค้ากับไทยในอนาคต โดยนาย Eric Lee ประธานบริษัทจิ้วเจิ้นหนาน ให้ความเห็นว่า

            "ช่วงที่ผ่านมาทางไต้หวันได้เริ่มมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือทางการค้าในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็นและบริษัทจิ้วเจิ้นหนาน ไต้หวัน ได้มีโอกาสหารือกับทางธนาคารกรุงเทพและมหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพในด้านความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงินและการลงทุนด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาในเบื้องต้น

            นอกจากนี้ นาย Eric Lee ยังกล่าวเสริมอีกว่า "บริษัทไต้หวันหลายแห่งให้ความเห็นว่า ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียงได้ มีวัตถุดิบสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีนโยบายปกป้องนักลงทุนต่างชาติที่มีเสถียรภาพ จึงทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการขยายตลาดที่อยู่ในใจนักลงทุนหรือผู้ประกอบการไต้หวันตลอดมา"

 

          On 22 May 2018, Mr. Thongchai Chasawath, Executive Director of Thailand Trade and Economic Office, led a delegation to visit Kaohsiung and meet with local academics and entrepreneurs. Mr. Chasawath was welcomed by Mr. Eric Lee, Chairman of Jiu Zhen Nan Foods, one of the famous local businesses.

          In his opening remark during working lunch, Mr. Chasawath mentioned that the New Southbound Policy puts emphasis on comprehensive relations between Thailand and Southeast Asia. Thailand is the centre of ASEAN; therefore, Taiwanese entrepreneurs have always expressed great interest in investing and cooperating with Thailand.  In the light of China's One Belt, One Road initiative and Thailand high speed rail construction, Mr. Chasawath stated that the North Eastern part of Thailand will certainly be the next target of foreign investors. Furthermore, Mr. Chasawath encouraged Thai students to study in Taiwan since he believes that learning Mandarin Chinese in Taiwan will allow an extensive and profound understanding of Chinese culture. Lastly, the Executive Director hopes to facilitate the visa procedures in order to assist Taiwanese in all purposed of traveling to Thailand, i.e. traveling, studying or doing businesses.

          Later, the Executive Director and the delegation visited the Jiu Zhen Nan Han Pastry House. Chairman Lee also shared that many Thai organizations, such as Bangkok Bank and Bangkok University, had visited here not only to experience the culture of Han pastry but also to discuss about future cooperation. During the visit, Chairman Lee also shared his investment opinion as Jiu Zhen Nan looks forward to expanding their business in Thailand as the first investment destination in southeast Asian markets.

          The partnership between Thailand and Taiwan has a very long history. Not to mention that Taiwanese investors and SMEs have been cultivating in Thailand for many years. Thailand Trade and Economic Office will continue to seek opportunities in order to expand and strengthen economic relations and other related cooperation between Thailand and Taiwan.