ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : การเยี่ยมชมบริษัท Namchow Chemical Industrial Co., Ltd. (南僑化學工業股份有限公司) ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : การเยี่ยมชมบริษัท Namchow Chemical Industrial Co., Ltd. (南僑化學工業股份有限公司)

            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Namchow Chemical Industrial Co., Ltd. (南僑化學工業股份有限公司) ที่ จ.เถาหยวน โดยมีนาย Kevin Lee รองประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัท Namchow ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจการ

            บริษัท Namchow เติบโตจากอุตสาหกรรมผลิตสบู่และน้ำมันสำหรับการผลิตอาหารและได้ขยายกิจการผลิตสินค้าด้านสุขอนามัยในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน ซักผ้า ทำความสะอาด รวมถึงน้ำยาล้างผลไม้ จากนั้นจึงได้ขยายกิจการด้านธุรกิจอาหารสำเร็จรูป เช่น เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งขนมปังชนิดต่าง ๆ และขนมปังชนิดต่าง ๆ ที่พร้อมปรุง เพื่อส่งให้กิจการร้านอาหารตามร้านสะดวกซื้อ หรือร้านอาหารทั่วไปที่ขาดแคลนแรงงาน และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททดแทนการประกอบอาหารพื้นฐานด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับภาระสังคมและการตลาดในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดย Namchow เป็นหนึ่งใน Supplier ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

            Namchow ยังได้ปรับปรุงให้โรงงานเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนและการสร้างความรู้แก่คนทั่วไปด้วย โดยผู้ชมสามารถชมหอประวัติ วิดีทัศน์แสดงกิจการของบริษัท เยี่ยมชมโรงงานการผลิต ห้องแสดงผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชน์ ดังเช่น Paulaner Restaurant ซึ่ง Namchow เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียวในไต้หวัน โดยมีโรงผลิตเบียร์ขนาดย่อมให้ศึกษาและจำหน่ายแก่ผู้เข้าชม ยังมีอาหารเฉพาะสำหรับร้านอาหารไทย โดยจัดชั้นล่างเป็นร้านอาหารไทย และชั้นสองเป็นหอแสดงเกี่ยวกับประเทศไทยที่มีความหลากหลาย สะท้อนเอกลักษณ์ไทยอย่างเด่นชัด และอาหารไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ Namchow มีแผนที่จะทำธุรกิจในไต้หวันในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทที่เถาหยวนไม่น้อยกว่า 150,000 คนต่อปี

            ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย Namchow เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัย ความมั่นใจ สภาพสังคมที่ดี และมี Supply ของวัตถุดิบที่ดีและมั่นคง โดยตั้งโรงงานในไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เน้นการผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยเฉพาะบะหมี่สำเร็จรูปภายใต้แนวคิดใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่และมีผัก เนื้อสัตว์อยู่ในบรรจุภัณฑ์แทนบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีเพียงเส้นหมี่สำเร็จรูป ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติแนวคิดบะหมี่สำเร็จรูปในประเทศไทยก็ว่าได้ จากนั้นก็ได้ผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัตถุดิบจากข้าวเจ้าของไทย เป็นหลัก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และปัจจุบันได้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น แกงเขียวหวาน ผัดกะเพรา ฯลฯ ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะทำกิจการอาหารไทยสำเร็จรูปนี้ให้กระจายไปทั่วโลกอีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากการลงทุนในประเทศไทยแล้ว Namchow ยังได้ลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่อีก 3 แห่งคือ เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและกว่างโจว         

            หลังจากการเยี่ยมชมโรงงานแล้ว ผู้อำนวยการใหญ่ฯ และคณะ ได้พบหารือกับนาย Alfred F. L. Chen ประธานกลุ่มบริษัท ซึ่งประธานบริษัทย้ำว่า (1) ให้ความสำคัญของการลงทุนในประเทศไทยอันดับหนึ่งด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้ว (2) จะผลักดันอาหารไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท (3) พร้อมที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้าวไทยให้เกิดประโยชน์แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน Namchow  มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวที่เป็นรูปธรรมและมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอยู่แล้ว เช่น ข้าวสำหรับคนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและบางโรค เป็นต้น โดยเชื่อว่าจะสามารถวิจัยและพัฒนาได้อีกมาก (4) การปรับภูมิทัศน์โรงงาน เพิ่มความเด่น ของโรงงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทั้งในไต้หวันและในประเทศไทย