ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผอญ. ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง Taxi way สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผอญ. ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง Taxi way สนามบินนานาชาติเถาหยวน

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอญ. สนง. การค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ไต้หวัน พร้อมด้วย ผอ. สำนักงานแรงงานไทเป และ จนท. ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง Taxi way สนามบินนานาชาติเถาหยวน ซึ่งจ้างแรงงานไทยในโครงการดังกล่าว ได้เยี่ยมสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ทั่วไป และได้ขอให้นายจ้างแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐาน โดยนายจ้างรับที่จะดำเนินการแก้ไขในทันที