ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ไต้หวันผลิตเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ไต้หวันผลิตเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ

            เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการ "เครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ" ของบริษัท Foxgreen ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism เมืองเกาสง 

            บริษัท Foxgreen ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติที่มีกระบวนการผลิตหัวปุ๋ยอาหารและหัวเชื้อจุลินทรีย์รูปแบบออร์แกนิค รวมถึงผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM  (ผ่านการวิจัยในการนำจุลินทรีย์ 85 ชนิดที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะเปียกประเภทต่าง ๆ รวมถึง กรดไขมัน (triglyceride) และเกลือ) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเกษตร

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำหน่ายเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติแบบครบชุดให้แก่ มหาวิทยาลัยในไต้หวันหลายแห่ง รวมถึงส่งออกไปยังมลฑลต่าง ๆ ในประเทศจีนในสถานที่ราชการ มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการมากมาย โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวันต่อเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติแบบครบชุด

ในโอกาสดังกล่าว ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ กับนางสาว Wang Xiao lei ตัวแทนจากบริษัท Foxgreen ยังได้หารือถึงโอกาสในการร่วมมือด้านการค้าทางการเกษตรกับไทยในอนาคต และพาเยี่ยมชมการทำงานของเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติประเภทต่าง ๆ  อาทิ

            เครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติรุ่น FOX - 200-500 : การนำขยะเปียกที่ทิ้งแล้ว (สามารถรับขยะน้ำหนักประมาณ 200-500 กก.) เข้าสู่เครื่องฯ เพื่อทำการแยกหัวปุ๋ยอาหารและหัวเชื้อประเภทน้ำจากขยะเปียกออกจากกัน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว สามารถแยกประเภทขยะที่ไม่ใช่ขยะเปียก (อาทิ ขวดน้ำ) ออกไปได้อีกด้วย

           เครื่องจักรแยกหัวเชื้อประเภทน้ำ รุ่น Foxy 300-5000 : เครื่องจักรใช้คู่กับเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติรุ่น FOX - 200-500  โดยมีหน้าที่ดึงหัวเชื้อประเภทน้ำที่จะไหลออกมาทางเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติรุ่น FOX - 200-500  

            ทั้งนี้ หัวปุ๋ยอาหาร สามารถนำไปเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในโรงปศุสัตว์ หรือนำไปหมักต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักรูปแบบออร์แกนิค เพื่อการเกษตรแบบปลอดสารพิษต่อไป

            สำหรับ หัวเชื้อประเภทน้ำ สามารถนำไปหมักต่อเพื่อให้กลายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์รูปแบบออร์แกนิค สำหรับใช้ในการเกษตรแบบปลอดสารพิษ บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

            นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ประเภทต่าง ๆ อาทิ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM สำหรับบรรจุใส่ในเครื่องจักรระหว่างหมักหัวปุ๋ยอาหารหรือหัวเชื้อประเภทน้ำ / หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เบอร์ 3 สำหรับผสมปุ๋ยเพื่อทดแทนแสงแดดจากดวงอาทิตย์แก่พืชผักหรือดอกไม้ทางการเกษตร เป็นต้น

            ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีประชากรไทยจำนวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่ไต้หวันก็มีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการกสิกรรม จึงหวังว่านวัตกรรมที่ทันสมัยของไต้หวันเหล่านี้ อาจมีส่วนช่วยในการผลักดันและเสริมสร้างอุตสาหกรรมทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต