ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2561 (Thai Film Festival 2018) ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2561 (Thai Film Festival 2018)

เมื่อวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2561 (Thai Film Festival 2018)" ในไต้หวัน ณ โรงภาพยนตร์ SPOT Huashan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไต้หวันได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยมากยิ่งขึ้นผ่านการดูภาพยนตร์ ในการนี้ สำนักงานการค้าฯ ได้คัดสรรภาพยนตร์ไทยชั้นนำและหลากหลายประเภทจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) โอเวอไซส์ ทลายพุง (2) สุขสันต์วันกลับบ้าน (3) เพื่อนที่ระลึก (4) ฉลาดเกมส์โกง (5) นิรันดร์ราตรี มาฉายให้กับชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันได้เข้าชมเป็นจำนวนรวม 20 รอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยตลอด 4 วันของการจัดฉายภาพยนตร์ไทยทั้ง 5 เรื่องได้รับการตอบรับจากแฟนภาพยนตร์  ชาวไต้หวันเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าแถวขอรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตลอดทั้งวัน ตลอดเทศกาลมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 3,500 ราย โดยชาวไต้หวันจำนวนมากได้แสดงความขอบคุณสำนักงานการค้าฯ ที่ได้จัดกิจกรรม ที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยและคนไทยมากขึ้น ชาวไต้หวันชื่นชอบภาพยนตร์ไทย เนื่องจากมีแนวคิดสร้างสรรค์และมีการผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ จึงอยากให้ทางการไทยนำภาพยนตร์ไทยมาจัดฉายให้มากขึ้นและขยายระยะเวลาของการจัดงานเทศกาลให้นานกว่าเดิม และมีเสียงเรียกร้องจากชาวไต้หวันว่าหากเป็นไปได้ก็ประสงค์ให้จัดในเมืองอื่นๆ ของไต้หวันด้วย ซึ่งสำนักงานการค้าฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้วัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชาวไต้หวันในเมืองอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง

การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2561นี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินนโยบายการรุก ในการทูตเชิงวัฒนธรรมของรัฐบาลไทยแล้ว ยังถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของรัฐบาลไต้หวันในปัจจุบัน เป็นการแลกเปลี่ยนและกระชับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทย - ไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างประชาชนสองฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นด้วย