ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผอญ. สนง. การค้าฯ นำคณะนักธุรกิจไต้หวันสำรวจลู่ทางการค้า/การลงทุน ณ ประเทศไทย  ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : ผอญ. สนง. การค้าฯ นำคณะนักธุรกิจไต้หวันสำรวจลู่ทางการค้า/การลงทุน ณ ประเทศไทย

 

           เมื่อวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ไทเป (Thailand Board of Investment) จัดโครงการนำนักธุรกิจไต้หวันสำรวจลู่ทางการค้า/การลงทุนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอศักยภาพด้านการลงทุนและดึงดูดให้นักลงทุนชาวไต้หวันลงทุนส่วนภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยโครงการนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวันอีกด้วย

                 คณะชาวไต้หวันผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 27 ราย ประกอบด้วยภาครัฐไต้หวัน ได้แก่ ผู้แทนจาก Industrial Technology Research Institute (ITRI) ผู้แทนจาก InvesTaiwan Service Center กระทรวงเศรษฐการไต้หวันและภาคเอกชนไต้หวัน รวม 14 ราย และคณะนักธุรกิจไต้หวันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย (สมาคมการค้าไทย - ไต้หวัน) อีก 8 ราย

                 ระหว่างการเยือนประเทศไทย ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษและหารือกับบุคคลสำคัญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

                 - วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ร่วมหารือกับผู้บริหารและเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม บ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ณ อาคารกรมดิษฐ์

                 - วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ. ชลบุรี และช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบังและรับฟังบรรยายสรุปจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ (1) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (2) สนง. ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ (3) การท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

                 - วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าได้พบหารือกับผู้บริหารและเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม บ. WHA คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (Special Economic Zone - SEZ) โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

                 - วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าเข้าเยี่ยมชม รับฟังการบรรยายสรุปและหารือกับผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม TFD ช่วงบ่ายเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และช่วงเย็นได้เข้าพบหารือกับผู้บริหาร บ. พระนคร ยนตรการ จำกัด (PNA Group)

                 - วันที่ 10 สิงหาคม 2561 รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านการลงทุนในประเทศไทย โดยศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน OSOS : One Start One Stop Investment Center- BOI

 

                 ทั้งนี้ คณะชาวไต้หวันให้ความสนใจโครงการสำคัญ 5 โครงการในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development - EEC) สิทธิประโยชน์การลงทุนใน EEC ตลอดจนกรณีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มิได้อยู่ในประเภทที่ สนง. BOI ให้การส่งเสริม รวมทั้งการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบังและให้ความเห็นด้วยว่าประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ชาวไทยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่ประสบปัญหาการต่อต้านชาวจีน รวมทั้ง ปัจจุบันบริษัทไต้หวันหลายแห่งมีความคิดจะย้ายฐานการผลิตจากไต้หวันมาสู่เอเชียตะวันออก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลไต้หวันให้การสนับสนุน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน สร้างความร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวันในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป