ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เปิดประตูสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ของไต้หวัน ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : เปิดประตูสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ของไต้หวัน

                 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ร่วมกับหน่วยงาน InvesTaiwan Service Center กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน เดินทางไปเมืองไถหนาน เข้าพบหารือกับ The Industrial development & Investment promotion committee of Tainan City และเข้าพบหน่วยงาน The Southern Taiwan Science Park (STSP) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์เมืองไถหนาน (Tainan Science Park) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ขององค์กรและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ของไต้หวัน และนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไต้หวันในอนาคต

                 โดยในช่วงกลางวันได้ร่วมหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นของเมืองไถหนานจาก The Industrial development & Investment promotion committee of Tainan City ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ  และการส่งเสริมการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยนาย Shi-Hao Wang, Deputy Executive Director of The Industrial development & Investment promotion committee of Tainan City ให้ข้อมูลว่า "พื้นที่ของเมืองไถหนาน มีฤดูร้อนที่ยาวนานที่สุดในไต้หวัน จึงเหมาะแก่การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดกว้าง กระแสลมเบา จึงไม่เหมาะสำหรับการลงทุนด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกระแสลม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต ไทย-ภาคใต้ของไต้หวันจะมีโอกาสสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น"

                 ดูข้อมูลเกี่ยวกับ The Industrial development & Investment promotion committee of Tainan City เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.idipc.tncg.gov.tw/

 

                 ในช่วงบ่ายได้เข้าพบหารือกับ นาย Chen Kang Su, Deputy Director-general of The Southern Taiwan Science Park (STSP) และคณะเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์เมืองไถหนาน (Tainan Science Park) พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ดังนี้

                 The Southern Taiwan Science Park (STSP) เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนโดยรัฐบาลไต้หวัน มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาการจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เมืองไถหนานมีพื้นที่ทั้งหมด

6,522.34 ไร่ (2,578 acres) และอุทยานวิทยาศาสตร์เมืองเกาสงมีพื้นที่ทั้งหมด 2,564.77 ไร่ (1,409 acres) ซึ่งมีผู้ประกอบการจากนานาประเทศเข้ามาลงทุนแล้วกว่าร้อยละ 90 อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส (ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุน) เป็นต้น โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุน เนื่องจากรู้จักและได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เคยลงทุนแล้วในพื้นที่ดังกล่าว หรือมีความร่วมมือกับบริษัทไต้หวัน ทั้งนี้ ระยะเวลาการทำสัญญาเพื่อเช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์จะเริ่มต้นที่ 20 ปี ขึ้นไป

                 อุทยานวิทยาศาสตร์มีการบริการและการจัดการด้านความสะดวกสบายต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ ที่พัก ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมปลาย สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน นอกจากนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์การบิน ผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียว และผลิตภัณฑ์ด้าน AI รวมถึงยังผลักดันด้านการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพอีกด้วย

                 นาย Chen Kang Su ให้ความเห็นด้วยว่า "หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเข้ามาลงทุน สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ของไต้หวัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรมืออาชีพในอนาคต"

            ผู้ที่สนใจด้านการลงทุนในภาคใต้ของไต้หวัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในภาคใต้ได้ที่หน่วยงาน The Southern Taiwan Science Park (STSP) เว็บไซต์ : www.stsp.gov.tw หรือติดต่อสอบถามด้านการลงทุนต่าง ๆ ได้ที่ หรือสามารถสอบถามข้อมูลด้านการลงทุนในไต้หวันเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อหน่วยงาน InvesTaiwan Service Center  Webside: www.investtaiwan.nat.gov.tw/ Tell : +8862-2311-2031