ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : งานชุมนุมนักเรียนไทยในไต้หวัน ครั้งที่ 2 ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : งานชุมนุมนักเรียนไทยในไต้หวัน ครั้งที่ 2

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในไต้หวัน  (TSAT : Thai Students Association in Taiwan) จัดงานชุมนุมนักเรียนไทยครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Sheraton Grand Taipei โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นประธานในการเปิดงาน  

            งานชุมนุมนักเรียนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พบปะและทำความรู้จักกับทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าฯ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเป็นการเสริมสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนไทยในไต้หวัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

            ในช่วงกิจกรรม "เสวนากับผู้อำนวยการใหญ่ฯ" นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฯ  ได้ร่วมเสวนากับตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาไทยในไต้หวัน โดยได้ให้แนวทาง ข้อคิด พร้อมทั้งตอบคำถามต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยฝึกฝนให้เป็นมีเหตุมีผล การใช้ตรรกะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อีกทั้ง ควรใช้โอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ โดยการสร้างเครือข่ายกับชุมชนไทยและต่างชาติ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน และหากมีเวลาว่างก็อยากให้กลุ่มนักเรียนไทยในไต้หวันร่วมแรงร่วมใจสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป โดยที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนไทยในไต้เหวัน

            ภายหลังจากการร่วมกันรับประทานอาหารค่ำ สมาคมนักเรียนไทยในไต้หวันได้จัดกิจกรรมกระชับมิตร โดยให้ผู้เข้าร่วมงานได้เล่นเกมส์ชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนานครื้นเครงและเป็นกันเอง อาทิ การตอบคำถามเชาว์ เล่นเกมส์ ก่อนที่จะร่วมกันถ่ายรูปหมู่และแยกย้ายกันเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ งานชุมนุมนักเรียนไทยครั้งที่ 2 มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี - เอก รวมทั้งนักเรียนภาษาและนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วย