ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี
ณ วัดพุทธรังษี เขตอิงเกอ นิวไทเป ไต้หวัน โดยนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ได้เป็นประธานในพิธี ซึ่งประกอบไปด้วยการสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์โดยพระสงฆ์ 8 รูป การถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ การอนุโมทนากรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และประชาชนคนไทย เข้าร่วมในงาน