ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สรุปคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ซึ่งจัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สรุปคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ซึ่งจัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ