ข่าวและกิจกรรม | News and Activities ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities

 • เทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560
  เทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2560 (Thai Film Festival 2017)" ในไต้หวัน ณ โรงภาพยนตร์ SPOT Huashan
  11 ส.ค. 2560
 • โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย
  โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย
  เมื่อระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ได้เป็นหัวหน้าคณะนำบุคคลชั้นนำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไต้หวัน 2 คน คือ นาย Frank Chen นายกสมาคม Taiwan Film-related Creative Industries Associationและ ดร. Chen Pin Chuan, CEO of Taiwan FilmInstituteพร้อมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงและภาพยนตร์ของไต้หวันอีก 3 คนได้แก่ นาย Michael Mai นักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนาย Jamie Chang หัวหน้าฝ่ายภาพยนตร์ สำนักข่าว Apple Daily และ นาย Bruce Yang นักข่าวสำนักข่าว Liberty Times เดินทางไปประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของไทย ตลอดจนรับทราบถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนมาตรการจูงใจสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
  8 ส.ค. 2560
 • การบรรยายหัวข้อ "Introduction of Thailand and the Development of SDGs in Thailand"
  การบรรยายหัวข้อ "Introduction of Thailand and the Development of SDGs in Thailand"
  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Introduction of Thailand and the Development of SDGs in Thailand" ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จำนวนกว่า 25 คน ภายใต้โครงการคัดเลือกเยาวชนเพื่อไปดูงานในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ College of ZhongHua, Banqiao Branch
  3 ก.ค. 2560
 • ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน
  ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ ได้พบกับ Ms. Shu-hsien Tseng อธิบดีห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน เพื่อมอบหนังสือชื่อ "Report Regarding Some Aspects of the Situation in Nanking" โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (นายต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูตไทยคนสุดท้ายที่ประจำกา ณ กรุงหนานกิง ในปี ค.ศ. 1949 ให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน รวมถึงได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเก็บรักษาเป็นข้อมูลในห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน
  29 มิ.ย. 2560
 • ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน
  ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ ได้พบกับ Ms. Lin Chiu Yan อธิบดีสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน เพื่อมอบหนังสือชื่อ "Report Regarding Some Aspects of the Situation in Nanking" โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (นายต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูตไทยคนสุดท้ายที่ประจำการ ณ กรุงหนานกิง
  29 มิ.ย. 2560
 • ขอเชิญชวนร่วมงาน “เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2560 (Thai Film Festival 2017)” ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2560
  ขอเชิญชวนร่วมงาน “เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2560 (Thai Film Festival 2017)” ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2560
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ เข้าร่วมงาน “เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2560 (Thai Film Festival 2017)” ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SPOT Huashan
  19 มิ.ย. 2560
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตไทยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลัยหมิงฉวน
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตไทยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลัยหมิงฉวน
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิตไทย จำนวน 3 คน ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาหมิงฉวน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหมิงฉวน
  16 มิ.ย. 2560
 • รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 น.ส. สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ไทเป
  14 มิ.ย. 2560
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยพบปะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยพบปะนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมฟังบรรยาย พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 22 คน ที่มาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อหลักสูตร "The Study Program for Inbound Students at College of Nursing" ของ Taipei Medical University
  16 มิ.ย. 2560
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมงาน 2017 Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Farewell Party
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยร่วมงาน 2017 Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Farewell Party
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้เข้าร่วมงาน 2017 Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Farewell Party
  14 มิ.ย. 2560