ข่าวและกิจกรรม | News and Activities ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities

 • เทศกาลอาหารไทย (the Flavours of Thailand)
  เทศกาลอาหารไทย (the Flavours of Thailand)
  At the launch of "The Flavours of Thailand" on 23 April 2015, Dr. Kriangsak Kittichaisaree; Executive Director of Thailand Trade and Economic Office, Mr. Nuan Sarnsorn; Director of Tourism Authority of Thailand, Taipei office, and Mr. Chetseni Dhanarajata; General Managerof Thai Airways International Public Company Limited, Taipei Branch, as well as well-known lifestyle columnists in Taiwan were invited to sample Thai delicacies, namely steamed fish in lemon sauce, deep-fried shrimp cakes, Tom Yum Koong, green curry soup, and sticky rice with mangoes, cooked by a Thai chef. The event was hosted by Shangri-la's Far Eastern Plaza Hotel to promote "the Flavours of Thailand" food festival
  22 พ.ค. 2558
 • ข่าวสารนิเทศ: สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป จัดงาน Amazing Thailand Road Show to Taiwan 2015
  ข่าวสารนิเทศ: สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป จัดงาน Amazing Thailand Road Show to Taiwan 2015
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Amazing Thailand Road Show to Taiwan 2015 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป ณ โรงแรม Westin เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยภายใต้แนวคิด "Discover Thainess" รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนธุรกิจนำเที่ยวของไต้หวันพบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยในลักษณะผู้ซื้อพบผู้ขาย (business matching)
  22 พ.ค. 2558
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอเผยแพร่วิดีโอพิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย 2558
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอเผยแพร่วิดีโอพิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย 2558
  05/02/2015
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอเผยแพร่วิดีโอพิธีเปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย 2558 รัฐบาลไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำ
  22 พ.ค. 2558