ข่าวและกิจกรรม | News and Activities ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities

 • งานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
  งานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานการค้าฯ
  28 พ.ย. 2560
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิก 2017
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิก 2017
  เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้เข้าร่วมออกบูธในงานวันวัฒนธรรมเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี ค.ศ. 2017 (2017 Asia-Pacific Culture Day)
  28 พ.ย. 2560
 • รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะเข้าพบรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
  รองอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะเข้าพบรองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ รวม 9 คน ได้เข้าพบนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่
  28 พ.ย. 2560
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานสัมมนา“Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan”
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานสัมมนา“Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan”
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้จัดงานสัมมนา “Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan" ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2560 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยนำวิทยากรชาวไต้หวันผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญพิเศษจากมูลนิธิ/ ธุรกิจ startups จำนวน 5 ราย มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มีแนวคิดริเริ่มในการทำธุรกิจสร้างสรรค์แก่นิสิต/นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  15 ส.ค. 2560
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  15 ส.ค. 2560
 • เทศกาลไทยประจำปี 2560
  เทศกาลไทยประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลไทย 2560 (Thai Festival 2017)" ณ ลานสนามหญ้าหลัง Huashan Creative Park
  11 ส.ค. 2560
 • เทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560
  เทศกาลภาพยนตร์ไทยประจำปี 2560
  เมื่อวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดงาน "เทศกาลภาพยนตร์ไทย 2560 (Thai Film Festival 2017)" ในไต้หวัน ณ โรงภาพยนตร์ SPOT Huashan
  11 ส.ค. 2560
 • โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย
  โครงการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมบันเทิงและการผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย
  เมื่อระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล รองผู้อำนวยการใหญ่ได้เป็นหัวหน้าคณะนำบุคคลชั้นนำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไต้หวัน 2 คน คือ นาย Frank Chen นายกสมาคม Taiwan Film-related Creative Industries Associationและ ดร. Chen Pin Chuan, CEO of Taiwan FilmInstituteพร้อมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงและภาพยนตร์ของไต้หวันอีก 3 คนได้แก่ นาย Michael Mai นักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนาย Jamie Chang หัวหน้าฝ่ายภาพยนตร์ สำนักข่าว Apple Daily และ นาย Bruce Yang นักข่าวสำนักข่าว Liberty Times เดินทางไปประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ของไทย ตลอดจนรับทราบถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนมาตรการจูงใจสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
  8 ส.ค. 2560
 • การบรรยายหัวข้อ "Introduction of Thailand and the Development of SDGs in Thailand"
  การบรรยายหัวข้อ "Introduction of Thailand and the Development of SDGs in Thailand"
  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Introduction of Thailand and the Development of SDGs in Thailand" ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จำนวนกว่า 25 คน ภายใต้โครงการคัดเลือกเยาวชนเพื่อไปดูงานในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ College of ZhongHua, Banqiao Branch
  3 ก.ค. 2560
 • ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน
  ผู้อำนวยการใหญ่ฯ มอบหนังสือให้กับห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายสารนิเทศ ได้พบกับ Ms. Shu-hsien Tseng อธิบดีห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน เพื่อมอบหนังสือชื่อ "Report Regarding Some Aspects of the Situation in Nanking" โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (นายต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูตไทยคนสุดท้ายที่ประจำกา ณ กรุงหนานกิง ในปี ค.ศ. 1949 ให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน รวมถึงได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเก็บรักษาเป็นข้อมูลในห้องสมุดแห่งชาติไต้หวัน
  29 มิ.ย. 2560