ประกาศ | Announcements : ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพุทธรังษี อิงเกอ นิวไทเป ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพุทธรังษี อิงเกอ นิวไทเป