ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

            สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  

            ที่อยู่ No.168 12F, Song Jiang Road, Zhong Shan dist, Taipei City (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.