ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยมีกำหนดจะย้ายที่ทำการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยมีกำหนดจะย้ายที่ทำการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป