ประกาศ | Announcements : ฝ่ายเศรษฐกิจสนใจรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ (Business Information Center - BIC) สนใจมาติดต่อพูดคุยได้ที่ wadhanee@gmail.com ภายในวันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2559 ค่ะ ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ฝ่ายเศรษฐกิจสนใจรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ (Business Information Center - BIC) สนใจมาติดต่อพูดคุยได้ที่ wadhanee@gmail.com ภายในวันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2559 ค่ะ

ฝ่ายเศรษฐกิจสนใจรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ (Business Information Center - BIC)

คุณสมบัติสามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาจีน ไทย อังกฤษ ได้ดี สามารถเขียนบทความวิเคราะห์เศรษฐกิจได้

หากสนใจ สามารถติดต่อพูดคุยและส่งประวัติย่อ (resume) ได้ที่ wadhanee@gmail.com

 

ภายในวันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2559 ค่ะ