ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / The Thailand Trade and Economic Office will be closed on Monday 14 August 2017 due to the Thai Public Holiday; substitute for H.M. Queen Sirikit's Birthday Anniversary	 ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / The Thailand Trade and Economic Office will be closed on Monday 14 August 2017 due to the Thai Public Holiday; substitute for H.M. Queen Sirikit's Birthday Anniversary

ไฟล์แนบ