ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ The Thailand Trade and Economic Office will be closed on Friday 13 October 2017 due to the Thai Public Holiday; King Bhumibol Adulyadej Memorial Day. ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ The Thailand Trade and Economic Office will be closed on Friday 13 October 2017 due to the Thai Public Holiday; King Bhumibol Adulyadej Memorial Day.

ไฟล์แนบ