ประกาศ | Announcements : ฝ่ายกงสุลของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของดการให้บริการด้านกงสุลทั้งหมดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ฝ่ายกงสุลของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของดการให้บริการด้านกงสุลทั้งหมดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

         ฝ่ายกงสุลของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยของดการให้บริการด้านกงสุลทั้งหมด (ทั้งบริการด้านตรวจลงตรา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน สัญชาติ นิติกรณ์ และอื่น ๆ) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องจากจะมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจึงขอความร่วมมือให้มารับบริการในวันอื่น ๆ ต่อไป