ประกาศ | Announcements : ขอเชิญนักศึกษาไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานวันชาติ 2560 ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ขอเชิญนักศึกษาไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานวันชาติ 2560

ด้วยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มีกำหนดจะจัดงานวันชาติ 2560 ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น B2 โรงแรม Mandarin Oriental (ที่อยู่ No. 158 Dun Hua North Road, Taipei)

            ในการนี้ สำนักงานการค้าฯ จึงขอเชิญนักศึกษาไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอให้นักศึกษาไทยในไต้หวันที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานฯ ลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
                        1) ชื่อ-สกุล
                        2) สถานที่ศึกษา
                        3) สาขาที่ศึกษา
                        4) ชั้นปีที่ศึกษา
                        5) ศึกษาด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นๆ

                            6) หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail ที่ติดต่อได้

            สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ Inbox ของ Facebook ชื่อ Thailand Trade and Economic Office - TTEO หรืออีเมล์ info@tteo.tw
หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า สำนักงานการค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมงาน
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
            ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เช่น ชุดไทย สูทสากล กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น) สำนักงานการค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้าร่วมงาน (อาทิ ผู้สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ)
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ           

               

 

                                                                                    สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

                                                                                           22  พฤศจิกายน  2560