ประกาศ | Announcements : ประกาศ: สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งว่า จะปิดทำการในวันอังคารที่ ๒มกราคม๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันชดเชยวันขึ้นปีใหม่/ Attention: The Thailand Trade and Economic Office will be closed on Tuesday 2 January 2018 due to the Thai Public Holiday; Substitute for New Year’s Eve. ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศ: สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งว่า จะปิดทำการในวันอังคารที่ ๒มกราคม๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันชดเชยวันขึ้นปีใหม่/ Attention: The Thailand Trade and Economic Office will be closed on Tuesday 2 January 2018 due to the Thai Public Holiday; Substitute for New Year’s Eve.

ไฟล์แนบ