ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล ฝ่ายตรวจลงตรา 1 อัตรา ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล ฝ่ายตรวจลงตรา 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ไฟล์แนบ