ประกาศ | Announcements : ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ขอเชิญชวนชาวไทยในไต้หวันร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา