ประกาศ | Announcements : ข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเมืองเกาสง เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน (1) ฟรี ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเมืองเกาสง เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน (1) ฟรี

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเมืองเกาสง เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน (1) ฟรี 
 
 เพื่อเป็นการสนองนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเมืองเกาสง
จึงได้เปิดคอร์สการเรียนภาษาจีนแบบทางไกลเป็นที่แรก เพื่อให้คนไทยที่ประสงค์จะเรียนภาษาจีนสามารถเรียนภาษาจีนได้แม้ตัวจะอยู่ที่ประเทศไทย และเป็นโอกาสในการทำความรู้จักกับไต้หวัน คอร์สภาษาจีนดังกล่าวจะเริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม 2562 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับคอร์สภาษาจีนขั้นพื้นฐาน (1) นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้เรียนฟรี ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ คนไทย
ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้
 รูปแบบการสอนของหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นวิธีเรียนออนไลน์ โดยแต่ละคอร์สจะมีทั้งหมด 72 คาบ 6 คอร์สรวมทั้งสิ้น 432 คาบ นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ในการวางแผนการเรียนตามความต้องการ ลักษณะพิเศษของคอร์สภาษาจีนดังกล่าว คือ จะใช้ภาษาไทยสอน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถเรียนภาษาจีนได้อย่างราบรื่น แบ่งเป็นภาษาจีนระดับพื้นฐาน ภาษาจีนเบื้องต้น และภาษาจีนระดับสูง เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้จริง ในขณะเดียวกันก็สามารถรู้จักไต้หวันอีกด้วย
 หลังจากเรียนจบหลักสูตร สามารถสอบวัดระดับเพื่อขอใบรับรองการสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน (Certificate of Chinese Language Professional หรือ CCLP) จากสถาบันฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ (The International Organization of Professional Cultivation and Accreditation หรือ IOPCA) 
 หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน (1) ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน (2) ภาษาจีนเบื้องต้น (1) ภาษาจีนเบื้องต้น (2) ภาษาจีนระดับสูง (1) ภาษาจีนระดับสูง (2) โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน (1) จะเป็นการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เริ่มจากการแนะนำตัว ทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อม การซื้อของ การทานอาหาร การท่องเที่ยว ตัวเลข เป็นต้น
 หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน (2) จะเป็นการใช้ภาษาจีนในสถานที่ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ปั๊มน้ำมัน ธนาคาร ไปรษณีย์ ร้านเครื่องดื่ม เป็นต้น
 ภาษาจีนเบื้องต้น (1) จะเป็นการใช้ภาษาจีนในการท่องเที่ยว ในระหว่างท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาคตะวันออกของไต้หวัน โดยจะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่าง การคมนาคม อาหารการกินและความเป็นอยู่ และทำความรู้จักกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองระหว่างท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของไต้หวัน
 ภาษาจีนเบื้องต้น (2) เมื่อมีประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกของไต้หวันแล้ว หากได้ไปเที่ยวภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวัน ก็จะเริ่มสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของไต้หวัน บางที่จะต้องใช้ภาษาไต้หวัน ภาษาจีนแคะ ภาษาพื้นเมืองอีกด้วย 
 
 ภาษาจีนระดับสูง (1) จะเป็นการใช้ภาษาจีนในสถานที่ทำงาน เช่น บริษัท โรงงาน ร้านอาหาร สถานประกอบการต่าง ๆ หลักสูตรดังกล่าวจะออกแบบตามลักษณะของบริษัทต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่
ทั้งภาคเหนือ กลาง และใต้ รวมถึงภาษาจีนที่ต้องใช้ในภาคบริการ และร้านอาหารอีกด้วย
 ภาษาจีนระดับสูง (2) หลัก ๆ แล้วจะเน้นสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยของแต่ละพื้นที่ 
ใช้ภาษาจีนทำความรู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของไต้หวันในฐานะนักเรียน หลักสูตรนี้จะใช้สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ และตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง และให้ภาษาจีนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
 ขณะนี้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ eeclass ของมหาวิทยาลัยเปิดเมืองเกาสง (http://eeclass.ouk.edu.tw) ได้เปิดสอนคอร์สภาษาจีนขั้นพื้นฐาน (1) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เพื่อให้เพื่อน ๆ ชาวไทยได้เรียนออนไลน์ฟรี
 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดต่อได้ที่ ศูนย์ปรึกษาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเปิด
เมืองเกาสง นายหลิน ลี่ ฉวิน โทร:07-8012008 ต่อ 1211 E-Mail:wade0212@ouk.edu.tw
LINE ID : lin0932278538
 สำหรับรายละเอียดคอร์สภาษาจีนสามารถตรวจสอบได้ที่:
https://drive.google.com/open?id=1atrevfnlIxMign_DfYT72NSg4JYdV9A5